Cho bảng số liệu: dân số việt nam giai đoạn...

Câu hỏi: Cho bảng số liệu: dân số việt nam giai đoạn 1990 - 2014

A. Tổng số dân, dân số nam và dân số nữ đều tăng

B. Từ 1990 - 2014, tổng số dân tăng thêm 24 721,3 triệu người

C. Tốc độ tăng dân số nữ chậm hơn so với dân số nam.

D. Dân số nữ luôn đông hơn dân số nam.