Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, n...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ngành công nghiệp nào sau đây không có trong có trong cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Hải Phòng ?

A. Đóng tàu.  

B.Chế biến nông sản

C. Sản xuất vật liệu xây dựng.        

D. Luyện kim màu