Những hành vi xâm phạm quyền và lợ...

Câu hỏi: Những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân sẽ bị nhà nước:

A. Xử lý thật nặng

B. Ngăn chặn, xử lý

C. Xử lý nghiêm minh

D. Xử lý nghiêm khắc

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án !!