Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh duy nhất thuộc vùng TD và MN Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ( năm 2007) là?

A. Quảng Ninh

B. Bắc Ninh

C. Phú Thọ

D. Vĩnh Phúc