Với một mùa đông lạnh và có mưa phùn, Đồng b...

Câu hỏi: Với một mùa đông lạnh và có mưa phùn, Đồng bằng sông Hồng có lợi thế để

A. tăng thêm được một vụ lúa. 

B. trồng được các loại rau ôn đới. 

C. trồng được cây công nghiệp lâu năm. 

D. nuôi được nhiều gia súc ưa lạnh.