Vùng Đông Bắc Trung Quốc là nơi:

Câu hỏi: Vùng Đông Bắc Trung Quốc là nơi:

A. Có điều kiện thuận lợi phát triển cây công nghiệp

B. Tập trung các thành phố lớn của Trung Quốc

C. Thu hút nhiều vốn đầu tư từ nước ngoài nhất

D. Tập trung các cơ sở công nghiệp nặng quan trọng

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Chuyên đề - Địa lí khu vực và quốc gia !!