Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhấ...

Câu hỏi: Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước chủ yếu do

A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

B. Lao động có kinh nghiệm 

C. Đất phù sa màu mỡ 

D. Trình độ thâm canh cao