Tính đạo hàm của hàm số y = 2sin3x...

Câu hỏi: Tính đạo hàm của hàm số y = 2sin3x + cos2x

A. y' = 2cos3x-sin2x

B. y' = 2cos3x + sin2x

C. y' = 6cos3x - 2sin2x

D. y' = -6cos3x + 2sin2x

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!