Năng lượng liên kết của hạt nhân

Câu hỏi: Năng lượng liên kết của hạt nhân  là 512,5113MeV, biết khối lượng của nơtrôn, prôtôn lần lượt là mn =1,0087 u , mp = 1,0073u và 1u = 931,5MeV/c2 . Khối lượng của hạt nhân  

A. 59,934 u

B. 55,933u

C. 58,654 u.

D. 59,462u