Cho hình chóp ABCD có đáy...

Câu hỏi: Cho hình chóp ABCD có đáy BCD là tam giác vuông cân tại B, CD= a2, AB vuông góc với mặt phẳng đáy, AB=b. Khoảng cách từ B đến (ACD) là

A.ab2b2+a2

B.2b2+a2ab

C.1ab

D.ab