Chiếc kim thâu có thể nổi trên mặt nước khi...

Câu hỏi: Chiếc kim thâu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nằm ngang vì

A. chiếc kim không bị dính ướt nước

B. khối lượng riêng của chiếc kim nhỏ hơn khốil ượng riêng của nước.

C. trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực căng bề mặt của nước

D. trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực đẩy Ac-sim-met