Tìm điều kiện của tham số m

Câu hỏi: Tìm điều kiện của tham số m để phương trình cos2x-4cosx+m=0 có nghiệm.

A. m<4 

B.-5< m < 3

C. m4

D. -5 m3

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!