Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 22 cm. K...

Câu hỏi: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 22 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

A. 28 cm.

B. 40 cm.

C. 26 cm.

D. 22 cm.