Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P): x-2y-2z-4=0...

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P): x-2y-2z-4=0 đi qua điểm nào dưới đây?

A. Q(1;-2;-2)

B. N(8;0;-2)

C. P(8;0;4)

D. M(8;0;2)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

256 Bài trắc nghiệm Oxyz cực hay có lơi giải !!