Vi phạm pháp luật là hành vi ……...

Câu hỏi: Vi phạm pháp luật là hành vi ………. , bị coi là có lỗi do người có năng lực pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

A. Trái pháp luật

B. Vô pháp luật

C. Bất hợp pháp

D. Sai trái

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án !!