Câu hỏi: Cho hàm số có đồ thị . Tiếp tuyến với tại giao điểm của với trục tung có phương trình là

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Đạo Hàm cơ bản, nâng cao (có lời giải) !!