Cho hàm số y= f(x)  có đạo hàm trên R. Đường...

Câu hỏi: Cho hàm số y= f(x)  có đạo hàm trên R. Đường cong trong hình vẽ dưới là đồ thị của hàm số y= f’(x) . Xét hàm số  g( x) = f( 3-x2).

A. Hàm số y= g( x) đồng biến trên

B. Hàm số y= g( x)  đồng biến trên (0 ;3)

C. Hàm số y= g(x)  nghịch biến trên

D. Hàm số y= g(x) nghịch biến trên và (0;2)