Trong khoảng

Câu hỏi: Trong khoảng 0;π2phương trình có bao nhiêu nghiệm?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!