Tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha của tổ chức T...

Câu hỏi: Tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha của tổ chức Thị trường chung Nam Mĩ là

A. NAFTA

B. APEC

C. MERCOSUR

D. OECD

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 có đáp án !!