Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho...

Câu hỏi: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây dẫn đầu cả nước về sản lượng thủy sản khai thác ?

A. An Giang.       

B. Đồng Tháp.    

C. Kiên Giang.    

D. Bà Rịa -Vũng Tàu.