Tổng các nghiệm của phương trình 2cos3x(2cos...

Câu hỏi: Tổng các nghiệm của phương trình 2cos3x(2cos2x+1)= 1 trên đoạn [-4π;6π]

A.61π

B. 72π

C. 50π

D. 56π

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!