Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào?

A. Ninh Thuận

B. Khánh Hòa

C. Bình Thuận

D. Bà Rịa - Vũng Tàu