Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4,5 cho...

Câu hỏi: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4,5 cho biết, đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Kiên Giang

B. Quảng Ninh

C. Nha Trang

D. Quảng Trị