Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo...

Câu hỏi: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng có khối lượng m. Độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là:

A. .

B. .

C. .

D. .