Tại sao trong đối ngoại cần phả...

Câu hỏi: Tại sao trong đối ngoại cần phải tôn trong lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi?

A. Các nước dù lớn hay nhỏ đều có quyền được sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, phát triển

B. Vì các nước đều là thành viên của hội đồng bảo an liên hợp quốc

C. Vì nền hòa bình, tiến b của nhân loại

D. Các nước cùng tồn tại, cùng sinh sống trên một địa cầu

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án !!