Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Năm Căn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Trà Vinh. 

B. Bến Tre. 

C. Cà Mau. 

D. Sóc Trăng.