Lãnh thổ Trung Quốc nằm ở bán cầu nào?

Câu hỏi: Lãnh thổ Trung Quốc nằm ở bán cầu nào?

A. Hoàn toàn bán cầu Đông

BChỉ có một phần nhỏ nằm ở bán cầu Tây

C. 1/2 bán cầu Đông và 1/2 bán cầu Tây

D. Hoàn toàn bán cầu Tây

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Chuyên đề - Địa lí khu vực và quốc gia !!