Hàm số y = 2co

Câu hỏi: m số y = 2cosx + x+π4 sin đạt giá trị lớn nhất là:

A. 5 + 22

B.

C. 5-22

D. 5+22

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!