Từ vĩ Tuyến 160 Bắc trở vào Nam, hoạt động d...

Câu hỏi: Từ vĩ Tuyến 160 Bắc trở vào Nam, hoạt động du lịch biển diễn ra hầu như quanh năm là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Có nhiều bãi biển đẹp, người dân có mức sống cao, thích du lịch biển.

B. Có nhiều bãi biển đẹp, nổi tiếng.

C. Khí hậu mang tính chất cận Xích đạo, nóng quanh năm.

D. Có ít sông lớn đổ ra biển, ít chịu ảnh hưởng của Bão.