Ngành hàng không ở nước ta có những bước tiế...

Câu hỏi: Ngành hàng không ở nước ta có những bước tiến rất nhanh chủ yếu do

A. nguồn vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

B. hệ thống đào tạo phi công và nhân viên có chất lượng cao.

C. có chiến lược phát triển phù hợp và nhanh chóng hiện đại hóa cơ sở vật chất.

D. hình thành phong cách phục vụ chuyên nghiệp.