Đăng ký

Vận dụng trang 34 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo- Bài 7

Đề bài

Vận dụng trang 34 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo- Bài 7

 -Tại sao chỉ có nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu mà không có nhiệt kế nước?

- Mô tả cách đo và thực hành đo nhiệt độ của cơ thể em.

 

Hướng dẫn giải

Không có nhiệt kế nước vì: 

-    Nguyên lý hoạt động của nhiệt kế là dựa trên sự giãn nở vì nhiệt. Chất lỏng nở ra khi nóng và co lại khi lạnh đi. Rượu và thủy ngân là hai chất lỏng có phản ứng mạnh với nhiệt, có sự co giãn lớn với sự thay đổi nhiệt độ. Còn nước thì ngược lại, chúng thay đổi chậm khi có sự thay đổi nhiệt.

-    Vì thế nếu sử dụng nước, ta cần phải chờ một thời gian dài mới thấy sự thay đổi và nhiệt kế mới có thể biểu hiện ra bên ngoài. Bên cạnh đó, nước không đo được nhiệt độ âm vì chúng đóng băng ở 0 độ.

Mô tả cách đo và thức hành đo nhiệt độ cơ thể em

Bước 1: Lựa chọn nhiệt kế đo cơ thể phù hợp.

Bước 2: Hiệu chỉnh nhiệt kế về trạng thái phù hợp.

Bước 3: Tiến hành đo nhiệt độ cơ thể dựa vào đặc điểm của nhiệt kế.

Bước 4: Đọc kết quả nhiệt độ trên nhiệt kế