Đăng ký

Văn bản đề nghị-soạn văn 7

448 từ Văn mẫu

Câu 1. Đọc và suy nghĩ về hai tình huống sau đây:

  a) Hôm nay bị ốm, không đi học được, em phải viết đơn xin phép thầy, cô giáo nghỉ học.

  b) Có một vở chèo rất hay liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem tập thể. Em thay mặt tập thể lớp viết một văn bản đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm.

   Từ hai tình huống trên, liên hệ với cách làm đơn ở lớp 6, hãy so sánh lí do viết đơn và lí do viết đề nghị giống nhau và khác nhau ở chỗ nào.

   Từ hai tình huống viết đơn xin nghỉ phép và viết văn bản để nghị ta thấy lí do viết đơn và lí do viết giấy đề nghị:

   - Giống nhau ở chỗ cùng xin người có thẩm quyền xem xét giải quyết một vấn đề.

   - Khác nhau ở chỗ, đơn thường viết để xin giải quyết vấn đề của cá nhân; giấy đề nghị thường được viết để xin giải quyết một vấn đề của tập thể.

Câu 2. Trao đổi với các bạn trong tổ, nhóm để rút kinh nghiệm về các lỗi thường mắc ở các văn bản đề nghị.

   Các em trao đổi tổ, nhóm để rút kinh nghiệm các lỗi có thể mắc khi viết văn bản để nghị như:

   - không đề rõ ràng; lời văn thiếu trang nhã, lễ phép....

   - Lỗi trong văn bản Đề nghị có thể là viết dài dòng, luộm thuộm, không theo mẫu quy định.