Đăng ký

Trả lời phần Tự đánh giá bài 4 bộ Cánh Diều tập 1: soạn văn 6 mới

Soạn Tự đánh giá bài 1 bộ Cánh Diều: soạn văn 6 mới

       Soạn văn 6 sách Cánh diều tập 1 bài 4: Tự đánh giá dưới đây là bài tổng hợp những gì các bạn đã được học trong bài 4, chương trình Ngữ văn 6 sách Cánh diều. 

Trả lời phần tự đánh giá bài 4 tập 1 bộ Cánh Diều- CungHocVui

Soạn văn 6 sách Cánh diều tập 1 bài 4: Tự đánh giá

1. Mục đích chính của đoạn văn bản trên là gì?

-     Chọn đáp án C: Giải thích tại sao trong ca dao hay nhắc đến con cò.

2. Yếu tố nghị luận trong đoạn trích trên được thể hiện rõ nhất qua đâu?

-     Chọn đáp án B. Lí lẽ và bằng chứng

3. Câu vấn đề để bàn luận là câu nào sau đây?

-     Chọn đáp án B. Tại sao trong khi hát, nhân dân lao động lại hay nhắc nhiều đến con cò?

4. Đoạn 1 của văn bản trên có nhiệm vụ gì trong các ý sau?

-     Chọn đáp án B: Nêu lên vấn đề cần bàn luận

5. Nêu nội dung chính của đoạn 2

-     Chọn đáp án A: Nêu lên sự gắn bó giữa con cò với người nông dân

Trả lời phần tự đánh giá bài 4 tập 1 bộ Cánh Diều- CungHocVui

Soạn văn 6 sách Cánh diều tập 1 bài 4: Tự đánh giá

6. Đoạn 3 có ý chính là gì?

-     Chọn đáp án C. Giải thích vì sao và khi nào thì người nông dân mới liên hệ đến con trâu

7. Ý chính của đoạn 4 được thể hiện qua câu nào dưới đây?

-     Chọn đáp án D: Con cò phù hợp với tâm trạng bay bổng muốn ca hát khi làm lụng của người nông dân.

8. Đáp án nào dưới đây nêu bằng chứng làm sáng tỏ ý kiến: “Những cau ca dao hay và có lẽ cũng rất cổ của ta, hầu hết mở đầu bằng con cò…”

-     Chọn đáp án B: Con cò bay lả bay la, con cò bay bổng bay cao, con cò lặn lội bờ ao,...

9. Dòng nào dưới đây nói đúng về hiện tượng từ mượn trong văn bản Con cò trong ca dao?

-     Chọn đáp án C. Chỉ sử dụng từ thuần Việt

10. Vì sao ban bản trên là văn bản nghị luận

-     Văn bản Con cò trong ca dao là văn bản nghị luận vì:

     + Nó giải thích, chứng minh cho luận điểm chính “Tại sao trong thơ văn Việt Nam lại nhắc nhiều đến hình ảnh con cò”.

     + Các đoạn là các luận điểm phụ giải thích cho luận điểm chính.

     + Các đoạn triển khai các luận cứ để giải thích, chứng minh cho luận điểm phụ.

     + Các đoạn văn được viết theo hình thức diễn địch hoặc quy nạp.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe