Đăng ký

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích- soạn văn 7

361 từ Văn mẫu

   Đề: Đọc bài văn (tr.72 SGK Ngữ văn 7 tập 2) và cho biết vấn đề được giải thích và phương pháp giải thích trong bài.

   Đọc bài Lòng nhân đạo.

   - Vấn đề được giải thích là lòng nhân đạo, lòng biết thương người.

   - Phương pháp giải thích:

      +  Nêu câu hỏi “Thế nào là biết thương người và thế nào là lòng nhân đạo?"

     + Sau đó đưa ra một bằng chứng trong cuộc sống và từ bằng chứng này dẫn tới kết luận: “Những hình ảnh ấy và thảm trạng ấy khiến cho mọi người xót thương và tìm cách giúp đỡ. Đó chính là lòng nhân đạo”. Ta có thể xem như đó là điều trả lời cho câu hỏi trên.

      + Phần cuối của đoạn văn tác giả lại dẫn lời của Thánh Găng-đi nhằm nhấn mạnh vào ý: phải phát huy lòng nhân đạo để tạo được tình thương, lòng nhân đạo, sự thông cảm giữa con người với con người. Đó chính là tác dụng tốt đẹp của lòng nhân đạo.