Đăng ký

Theo em những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay?

Đề bài

Theo em, những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay?

Hướng dẫn giải

dựa vào kiến thức cả bài, liên hệ để trả lời

Lời giải chi tiết

Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay như:

- Lịch: âm lịch và dương lịch.

- Chữ viết: hệ chữ cái a, b, c, chữ số La Mã I, II, III, ...

- Một số thành tựu khoa học cơ bản như phép đếm đến 10, số pi, các định luật Py-ta-go, định luật Ta-lét, ...

- Những công trình kiến trúc, điêu khắc: kim tự tháp, đền Pác-tê-nông,... là những kiệt tác có giá trị thu hút đông đảo khách du lịch.