Đăng ký

Soạn bài Tập làm văn( Tuần 7) Không nỡ nhìn- Soạn tiếng việt lớp 3

   Đề: Nghe và kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn

   BÀI LÀM

   Chuyện xảy ra trên một chuyến xe buýt  đông khách. Có một  anh thanh niên ngồi trên ghế đàng hoàng nhưng hai tay cứ ôm lấy mặt. Thấy vậy, bà cụ đứng ỏ cạnh anh hỏi

   - Cháu bị sao vậy? Cháu bị đau đầu phải không. Bà có dầu xoa đây.

   Anh thanh niên trả lời.

   - Da cháu không sao cả. Bởi cháu không nỡ nhìn cảnh người  già và phụ nữ phải vất vả đứng như thế này.

   2. Hãy cùng các bạn trong tổ mình tổ chức một cuộc họp :

Bài làm

   1. Lí do và mục đích cuộc họp.

    Thưa các bạn ! Hôm nay tổ chúng ta họp bàn về việc bảo vệ môi trường xanh và sạch để thực hiện tốt phong trào "Xanh trường - đẹp lớp".

   2. Tình hình môi trường xanh ở trường và lớp vừa qua.

    Trong cuộc họp lớp cuối tuần rồi, các bạn đã được nghe cô chủ nhiệm nói về việc nhiều cây xanh bị xâm hại, nhất là những cây còn nhỏ, còn những cây có quả như cây nhãn, ổi luôn bị đạp ngã, bứt lá, bẻ cành, hái quả non làm chúng không lớn được.

    Chúng ta cần có ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch và đẹp bằng cách chia nhau bảo vệ, trực nhật nơi có cây xanh. Lớp ta có bốn tổ. Mỗi tổ cử hai bạn kết hợp với các lớp khác luân phiên nhau trực bốn khu vực có cây xanh quanh trường.

   3. Biện pháp thực hiện

- Mỗi tổ có hai bạn trực nơi khu vực mình được phân công.

    4. Trên đây là toàn bộ kế hoạch bảo vệ môi trường sạch và xanh đã được thông qua tổ. Đề nghị các tổ, các cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.