Đăng ký

Soạn bài Tập làm văn( Tuần 34): vương tới các vì sao- Soạn tiếng việt lớp 3

       1. Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ 

    - Ngày 12 - 4 - 1961, lần đầu tiên tàu Phương Đông 1 của Liên Xô đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay một vòng quanh trái đất.

   -  Ngày 12-4 trở thành ngày Quốc tế du hành vũ trụ.

   2. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng

   - Ngày 21-7-1969 Am-xtơ-rông nhà du hành vũ trụ của Mĩ đã được tàu A-pô-lô đưa lên mặt trăng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

      Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ

   - Đó là anh hùng Phạm Tuân, người đã từng lập chiến công bắn hạ B52 của Mĩ trên bầu trời Hà Nội năm 1972. Năm 1980, ông tham gia chuyên bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp của Liên Xô.