Đăng ký

Soạn bài Tập làm văn( Tuần 21) - Soạn tiếng việt lớp 3

   Những người tri thức trong bức tranh là: 

   Bức tranh 1: Người trí thức trong bức tranh là một bác sĩ. Bác sĩ đang theo dõi bệnh tình cho một cậu bé. Bác sĩ vừa mới đo thân nhiệt cho cậu bé và đang giơ cao nhiệt kế ra ánh sáng để kiểm tra.

   Bức tranh 2: Vẽ cảnh các kĩ sư cầu đường đang đứng trước một mô hình của chiếc cầu hiện đang sắp được xây dựng. Họ đang bàn  luận sôi nổi về cách thức thiết kế chiếc cầu sao cho vừa đẹp, vừa bền, vừa hiện đại mà tiết kiệm được kinh phí.

   Bức tranh 3: Bức tranh vẽ cảnh ở một lớp học. Cô giáo đang say sưa giảng bài và học sinh cũng đang chăm chú nghe cô giảng một câu văn hay câu thơ nào đó trong bài tập học.

   Bức tranh 4: Vẽ cảnh trong phòng thí nghiệm các nhà nghiên cứu khoa học đang miệt mài làm việc. Họ chăm chú vào thí nghiệm của mình để phát hiện một điều gì mới hay kiểm tra, khẳng định - cho một điều được kết luận đúng hay sai trước đây.

NGHE VÀ KỂ LẠI CÂU CHUYỆN:
NÂNG NIU TỪNG HẠT GIỐNG

  Viện nghiên cứu của ông Lương Định Của bất ngờ nhận được một món quà do một người bạn nước ngoài của ông gửi tặng. Đó là mười hạt giống lúa quý. Đang lúc trời rét đậm kéo dài, ông bèn chia mười  hạt giống thành hai phần. Một nửa gieo ở phòng thí nghiệm, một nửa ông ngâm nước ấm rồi gói vào khăn tay. Tối đến ông ủ vào trong người để nhờ nhiệt độ cơ thể giúp hạt giống nảy mầm. Quả nhiên, sau đợt rét, chỉ có năm hạt giống ủ trong người đều nảy mầm xanh tốt. Ông là nhà khoa học đã tạo được nhiều giống lúa quý cho nền nông nghiệp Vĩệt Nam.