Đăng ký

Soạn bài Tập làm văn ( Tuần 11): Tôi có đọc đâu- Soạn tiếng việt lớp 3

 

Đề: Nghe và kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu.

TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU

   Một người viết thư cho bạn ngay trong bưu điện. Bỗng anh ta thấy người ngồi cạnh ghé mắt đọc trộm thư của mình. Bực mình, anh ta bèn viết thêm bức thư: “Xin lỗi, mình không viết tiếp được nữa, vì hiện có người đang đọc trộm thư.” Người ngồi cạnh liền kêu lên:

   Không đúng! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu?