Đăng ký

Soạn bài Tập làm văn ( Tuần 1) - Soạn tiếng việt lớp 3

   Đề: Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

  Gợi ý làm bài

   Đề bài yêu cầu em trình bày những hiểu biết của mình về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với những nội dung cơ bản sau:

 1. Đội thành lập ngày nào?
 2. Những đội viên đầu tiên của Đội?
 3. Những lần đổi tên của Đội?
 4. Ý nghĩa của huy hiệu Đội, khăn quàng đỏ, Đội ca và các phong trào của Đội?

   II. THỰC HÀNH

   DÀN BÀI

   1. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 tại Pác Bó, Cao Bằng. Đội mang tên:"ĐỘI NHI ĐỔNG CỨU QUỐC”.

   2. Những đội viên đầu tiên của Đội gồm 5 người.

 • Đội trưởng: Nông Văn Dền, bí danh là Kim Đồng.
 • Đội viên: Nông Văn Thàn, bí danh là Cao Sơn
 • Đội viên: Lí Văn Tịnh, bí danh là Thanh Minh
 • Đội viên: Lí Thị Mì, bí danh là Thủy Tiên
 • Đội viên: Lí Thị Xậu, bí danh là Thanh Thủy

    3. Những lần đổi tên của Đội:

 • Trong dịp kỉ niệm mười năm ngày thành lập Đội 15 tháng 5 năm 1951, Đội đổi tên thành “Đội Thiếu nhi tháng Tám”, Năm năm sau vào tháng 2 năm 1956, Đội lại được đổi tên thành “Đội Thiếu niên Tiền phong”. Ngày 30 tháng 1 năm 1970, thề theo nguyện vọng của tuổi thơ trong cả nước, Đội được vinh dự mang tên: “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”.

    4. Ý nghĩa của huy hiệu Đội, khăn quàng đỏ, Đội ca và các phong trào của Đội.

 • Tượng trưng cho tổ chức Đội là huy hiệu măng non. Huy hiệu được vẽ một búp măng màu xanh vươn lên mạnh khỏe trên nền cờ tổ quốc mà các đội viên luôn đeo trên ngực mình cùng với chiếc khăn quàng đỏ trên vai những khi đến lớp đến trường, coi đó là vinh dự tự hao của tuổi thơ.  Bài hát do nhạc sĩ Phong Nhã : sáng tác được gọi là “Đội ca”, thường mở đầu chương trình các buổi kỉ niệm sinh nhật Đội hoặc trong những ngày hội thi tài  của tuổi thơ. Từ ngày thành lập Đội đến nay, Đội đã phát động rất nhiều các phong trào thi đua yêu nước của 'tuổi thơ, tiêu biểu như phong trào: “Công tác Trần Quốc Toản” (1947); “Kê hoạch nhỏ"(1960) “Thiếu Nhi làm nghìn việc tốt” năm 1981. Chính các phong trào  đã làm nở rộ những gương tốt, việc tốt và thu hút hàng triệu thiếu nhi Việt Nam tham gia, góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước qua các thời kì cách mạng