Đăng ký

Tập làm văn: Trả bài văn tả người- soạn tiếng việt 5

Hướng dẫn giải

Câu 1. Dựa vào kết quả bài làm và hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), tự nhận xét về bài làm của em và rút kinh nghiệm theo các yêu cầu sau:

 

-   Viết đúng thể loại văn miêu tả (tả người),

-   Bố cục (mở bài, thân bài, kết bài) rõ ràng, trình tự miêu tả hợp lí.

-   Diễn đạt (dùng từ, đặt câu, chuyển ý, chuyển đoạn,...) trôi chảy, sáng rõ; câu văn có hình ảnh, có cảm xúc; viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ.

Câu 2. Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn, ví dụ:

   a)  Một đoạn tả ngoại hình hoặc tả tính tình, hoạt động của người được tả.

   b)  Đoạn mở bài hoặc kết bài viết theo kiểu khác với đoạn mở bài, kết bài em đã viết.