Đăng ký

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp.

   Học sinh nghe cô giáo nhận xét về bài làm của mình và các bạn. 

Câu 2. Chữa bài :

   a) Tham gia chữa lỗi chung cùng cả lớp theo hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo) : lỗi về bố cục bài, lỗi về ý, lỗi đặt câu, lỗi dùng từ, lỗi chính tả,…

   b) Đọc lại bài làm của mình (chú ý đọc kĩ những phần cô giáo (thầy giáo) khen, chê).

   c) Tự chữa bài làm của mình :

     - Tự chữa lỗi trong bài làm theo yêu cầu của cô giáo (thầy giáo).

    - Trao đổi bài với bạn để kiểm tra kết quả chữa lỗi.

Câu 3. Đọc tham khảo các bài văn hay được cô giáo (thầy giáo) khen

   Em đọc những bài văn đó