Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh- soạn tiếng việt 5

Hướng dẫn giải

1. Tự đánh giá bài làm của em :

a)   Phần thân bài tả cảnh theo trình tự không gian hay thời gian ?

b)   Chỉ ra các đoạn và ý của từng đoạn.

c)   Chỉ ra những câu chuyển đoạn.

d)   Trong bài có bao nhiêu câu văn hay :

   -   Câu văn có hình ảnh.

   -   Câu văn bộc lộ cảm xúc của người viết.

e)   Trong bài có bao nhiêu lỗi :

   -   Lỗi chính tà

   -   Lỗi dùng từ

   -   Lỗi đặt câu 

2. Chữa bài:

   -  Tham gia chữa lỗi chung.

   -  Tự chữa lỗi trong bài làm của em.

   -  Đối bài cho bạn để kiểm tra việc chữa lỗi.

3. Học tập những đoạn văn, bài văn hay:

   -   Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

   -  Thảo luận để tìm ra cái hay của đoạn văn, bài văn trên.

4. Chọn một đoạn trong bài làm của em, viết lại theo cách khác hay hơn.

     Học sinh tự làm

Tags trả bài văn tả cảnh tập làm văn

Có thể bạn quan tâm