Đăng ký

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại- tuần 29- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Đọc lại một trong hai phần sau đây của truyện Một vụ đắm tàu:

   a. Phần I, từ đầu đến gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc, băng cho bạn. Có thể đặt tên phần này là Làm quen hoặc Giu-li-ét-ta.

   b. Phần II, từ Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên đến hết. Có thể đặt tên phần này là Cơn bão hoặc Ma-ri-ô

    Học sinh chủ động đọc lại

Câu 2. Em hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp một số lời đối thoại để chuyển một trong hai phần nói trên thành màn kịch theo gợi ý sau....

  - Màn 1:  Giu-li-ét-ta (SGK trang 114)

  -  Màn 2:  Ma-ri-ô (SGK trang 114)

MÀN 1

GIU-LI-ET-TA

   - Ma-ri-ô: - (bước đến bên Giu-li-et-ta) xin lỗi. Mình có làm phiền cậu không?

   - Giu-li-et-ta: - (vui vẻ) Ồ không, không! Mình đang nghĩ xung quanh chỉ toàn người lớn, chẳng biết nói chuyện với ai. Cậu tên là gì?

   - Ma-ri-ô: Mình là Ma-ri-ô, 12 tuổi. Còn cậu?

   - Giu-li-et-ta: - Mình là Giu-li-et-ta, cũng 12 tuổi.

   - Ma-ri-ô: - Cậu có vẻ lớn hơn tuổi đấy! Cậu đi cùng bố mẹ à?

   - Giu-li-et-ta: - Không! Mình trên đường về thăm bố mẹ mình.

   - Ma-ri-ô: - Đêm xuống rồi, chúng ta chia tay nhé! (Ma-ri-ô định nói lời chúc bạn ngủ ngon thì bất ngờ một cơn sóng xô đến làm Ma-ri- ô ngã chúi xuống).

   - Giu-li-et-ta: Cậu bị chảy máu ở trán, để mình băng lại cho.

MÀN 2

MA-RI-Ô

   (Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên, sóng đánh thủng thân tàu. Nước ùa vảo các khoang. Con tàu chìm dần. Quang cảnh thật hỗn loạn. Ma-ri- ô và Giu-li-et-ta ôm chặt lấy cột buồm. Chiếc xuồng cuối cùng dược thả xuống. Một người kêu lên: Còn một chồ đấy. Chỗ cho trẻ con thôi. Xuống mau).

   - Ma-ri-ô: - (hét to) Giu-li-et-ta! Cẩn thận! Giữ chặt nhé!

   - Giu-li-et-ta: - (hết to đáp lại) Ma-ri-ô! Tàu đang chìm. Mình sợ lắm!

   - Ma-ri-ô: - (hét to) Đừng sợ, Giu-li-et-ta! Trông kìa có một chiếc xuồng!

   - Người dưới xuồng: Còn một chỗ trẻ con thôi! Xuống nhanh lên.

   - Ma-ri-ô: - (hét to) Giu-li-et-ta! Xuống đi! Bạn còn bố mẹ! (rồi cậu ôm ngang lưng Giu-li-et-ta ném xuống. Giu-li-et-ta được mọi người kéo lên xuồng. Xuồng bơi ra xa..

   - Giu-U-et-ta: Vĩnh biệt Ma-ri-ô!