Đăng ký

tập làm văn: luyện tập làm báo có thống kê- tuần 5- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

a. Số điểm dưới 5

b. Số điểm từ 5 đến 6

c. Số điểm từ 7 đến 8

d. Số điểm từ 9 đến 10

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em.

Trình bày theo hàng:

-  Số điểm dưới 5 : 0

-  Số điểm từ 5 đến 6 : 1

-  Số điểm từ 7 đến 8:4

-  Số điểm từ 9 đến 10: 3

Câu 2. Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ

Số thứ

tự

 

                                            ĐIỂM

Họ và tên

Từ 0 -4

Từ 5 - 6

Từ 7-8

Từ 9-10

1

Lê văn ơn

0

1

4

3

2

Trần Kim Bảo

0

0

4

4

3

Nguyễn Ngọc Cường

0

0

8

3

4

Lê Thành Đạt

0

0

3

5

, 5

Võ Kiên Giang

0

1

5

2

6

Đỗ Ngọc Hà

0

0

6

2

7

Bùi Thị Phượng

0

0

4

4

8

Phạm Thị Trinh

0

0

2

6

 

Cộng

0

2

33

29