Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Vẽ quê hương - Soạn tiếng việt lớp 3

 

   1. Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ?

      Đó là những cảnh vật: Tre xanh, lúa xanh, sông máng, trời mây, nhà ở, ngói mới, trường học, cây gạo đầu làng, mặt trời, lá cờ Tổ quốc. 

  2. Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể  tên những màu sắc ấy.

 

   Đó là những màu sắc: Tre xanh, lúa xanh, sông máng  xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới dỏ tươi, mái trường đỏ thắm mặt trời đỏ chót.        

  3. Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp? Chọn câu trả lời cho là đúng nhất?

      Em chọn câu (c), vì bạn nhỏ yêu quê hương.

   NỘI DUNG CHÍNH: Bài thơ đã bộc lộ tình yêu tha thiết đối với quê hương của mình. Vì thế mà những gì của quê hương trong cách nhìn của bạn đều rất đẹp, rất tuyệt vời.