Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Tiếng ru - Soạn tiếng việt lớp 3

       1. Con ong, con cá, con chim yêu những gì? Vì sao?

  • Con ong yêu hoa, con cá yêu nước, con chim yêu trời. Vì ong muốn làm mật thì phải có hoa, cá muốn sống thì phải có nước, chim muốn tự do tung cánh, hát ca phải có bầu trời.

      2. Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2.

  • Dựa vào mẫu nêu cách hiểu đã cho, em có thể tự do phát biểu theo cách hiểu của mình.

    Ví dụ: Một ngôi sao chẳng sáng đêm. Ý muốn nói: Một ngôi sao lẻ loi không thể làm cho đêm sáng được. Nhiều ngôi sao hợp lại mới làm sáng dược đêm.

   + Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng. Ý muốn nói: Một bông lúa vàng không thể làm nên mùa vàng. Triệu triệu bông lúa vàng mới làm nên mùa vàng.

      3. Vì sao núi không nên chê đất tháp, biển không nến chê sông nhỏ?

  • Bởi vì: Núi có đất bồi mà cao. Biển nhờ có nước sông mới thành biển.

      4. Câu lục bát nào trong khổ thơ, nói lèn ý chính của bài thơ?

  • Theo em đó là câu:

Con người muốn sống, con ợi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

  • NỘI DUNG CHÍNH: Sống ở đời phải biết yêu thương nhau, đoàn kết với nhau: người yêu người sống để yêu nhau.