Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Rước đèn ông sao - Soạn tiếng việt lớp 3

 

      Câu1:  Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày như thế nào?

   Mâm cỗ được bày rất đẹp mắt: Một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh cài một quả ổi chín để bên cạnh một nải chuối ngự và bó mía tím, nom rất vui mắt.

    Câu 2. Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp ?

   Chiếc đèn ông sao của Hà làm bằng giấy bóng kính dỏ, trong suốt, ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con “trông đẹp, hấp dẫn”.

    Câu 3: Những chi tiết nào cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui?

   Đó là những chi tiết: “Hai bạn đi bên nhau mắt không rời cái đèn. Thỉnh thoảng Hà lại đưa cho Tâm cầm đèn một lúc. Có lúc cả hai cùng cầm chung cái đèn, reo: Tùng tùng tùng, dinh dinh ...”

   Nội dung bài: Niềm vui của các bạn nhỏ trong đêm Trung thu rước đèn họp bạn.