Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Quê hương - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Nêu những hình dnh gắn liền với quê hương (ba khổ thơ đầu)

    Đó là những hình ảnh: chùm khế ngọt, đường đi học rợp bướm vàng bay, con diều biếc trên bầu trời của cánh đồng  mà chúng con thả vào những buổi chiều tà, con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, cầu tre nhỏ bắc qua kênh rạch, nón lá mẹ che nghiêng, đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài hè.                                     

   2. Vì sao quê hương được so sánh với mẹ (khổ thơ cuối)

    Bởi vì mỗi người sinh ra trên cõi đời này chỉ có một mẹ duy nhất. Mẹ sinh ra ta, nuôi dưỡng ta trưởng thành khôn lớn và mỗi con người cũng chỉ một quê hương. Quê hương là nơi ta sinh ra, trưởng thành khôn lớn. Do vậy, hình ảnh quê hương được so sánh với mẹ xuất phát từ những ý nghĩa ấy.    Mẹ chính là quê hương và quê hương cũng chính là mẹ.                                      3.  Em hiểu ý hai dòng cuối bài thơ như thế nào?

   Theo em, hai câu cuối bài thơ ý nói: Nếu ai đó không nghĩ về quê hương, không nhớ về quê hương thì những con người đó không có tình cảm, bàng quan, hời hợt... những con người như thế chẳng bao giờ thành người được. Vì quê hương chính là mẹ. Con không nhớ về mẹ mình thì thử hỏi làm sao thành người được, trưởng thành đươc

    NỘI DUNG CHÍNH: Tình yêu đôi với quê hương chính là tình yêu đối với mẹ, với cội nguồn nơi sinh ra ta, nuôi dưỡng ta trưởng thành khôn lớn. 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào