Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Ở lại với chiến khu - Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1: Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì?

    -  Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để thông báo ý định của trung đoàn cho các em trở về với gia đình vì cuộc sống ở chiến khu hiện tại đã rất gian khổ. Nay mai còn gian khổ hơn, các em khó lòng chịu đựng nổi.

  Câu 2: Vì sao nghe ông nói “ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại”?     

    Là vì: Thông báo của Trung đoàn trưởng quá đột ngột làm cho các em xúc động, bất ngờ khi nghĩ rằng mình phải rời xa chiến khu, không còn được tham gia chiến đấu.

  Câu 3: Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà?                                                        Là vì: Lượm và các bạn nghĩ rằng mình chịu đựng được khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hi sinh cho công cuộc kháng chiến giải phóng quê hương- đất nước, không muốn về sống chung với bọn cướp nước, bán nước. 

  Câu 4: Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động?                                                           - Lời nói của Mừng rất cảm động vì thể hiện được sự tha thiết xin được ở lại cùng trung đoàn chiến đấu, cùng chia sẻ khó khăn với trung đoàn và bộc lộ tình yêu nước, yêu quê hương sâu sắc

   Câu 6: Tìm hình ảnh so sánh ở cuối bài.

    Đó là hình ảnh: Tiếng hát bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối.